PHP

Cách Import/Export file MySQL (.sql) lớn bằng SSH

Nếu bạn đang sử dụng VPS để lưu trữ Website thì việc Import và Export MySQL Database (.sql) đã không còn quá xa lạ rồi phải không! Cách Import/Export file MySQL (.sql) lớn bằng SSH siêu dễ! Với một file sql dưới 50 MB thì bạ…

KiMiDev

Mã hóa chuỗi kí tự bằng PHP, giải mã bằng JavaScript

Bài viết hướng dẫn cách mã hóa dữ liệu bằng PHP và giải mã dữ liệu đó bằng JavaScript. Mã hóa chuỗi kí tự bằng PHP, giải mã bằng JavaScript Mã hóa dữ liệu với PHP Sử dụng hàm sau. Lưu ý kiểu dữ liệu truyền vào phải là chuỗi kí tự (String). funct…

KiMiDev
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Nhận xét Mới