Cách vượt qua giới hạn Nhập và Tải xuống đám mây Mega

hi xin chào mọi người nha, nay thì mình xin chia sẽ cho mọi người một cái code mới, code này giúp chúng ta có thể vượt qua giới hạn upload file trên MEGA, thay vì 50G như MEGA đã cho chúng ta sẵn thì bây giờ điều đó không còn là vấn đề nữa nhé. 

Cách vượt qua giới hạn Nhập và Tải xuống đám mây Mega


Tạo tài khoản MEGA lưu trữ không giới hạn 


 Bước 1: Truy cập 10Minute Mail temp-mail.org và  Lấy email tạm thời mà bạn sẽ sử dụng Email này để mở tài khoản Mega.nz mới của mình.

10Minute Mail


 
Bước 2:  Truy cập Mega.nz và Tạo tài khoản bằng email từ 10MinuteMail
Hãy nhớ nhập tên và mật khẩu đầy đủ vào nhé

tạo tài khoản 10Minute MailBước 3: Xác minh địa chỉ email và mega.nz đã gửi vào hòm thư cho bạn

very Email 10Minute MailBước 4 Nhấp vào “Xác minh Email của tôi”:

kích hoạt Email mà Mega.nz đã gửi cho bạn

 

Bây giờ bạn có một tài khoản hoàn toàn mới với 50GB

tài khoản free 50G lưu trữ của mega.nz
 
Nếu 50G này là chưa đủ bạn có thể là tạo thêm nhiều tài khoản MEGA khác để lưu trữ dữ liệu nhé  :) 

> Đảm bảo rằng bạn theo dõi email, mật khẩu và khóa khôi phục sao lưu - Nếu bạn mất khóa này thì bạn không thể khôi phục tài khoản của mình
 

Cách nhập dung lượng bằng link không giới hạn trên MEGA


Như bạn đã biết, tài khoản Mega.nz miễn phí giới hạn bạn ở 50GB dung lượng lưu trữ đám mây. Gần đây, mình đã mua một đoạn code cho phép bạn bỏ qua giới hạn này khi nhập các liên kết Mega.nz vào tài khoản của bạn.
 
Ví dụ: Giả sử tài khoản của bạn gần đầy vì nó đã sử dụng 45GB dung lượng lưu trữ, nhưng bạn vẫn muốn nhập liên kết Mega.nz có dung lượng 20TB. Về mặt kỹ thuật, bạn không có đủ dung lượng để nhập, nhưng với đoạn mã này, nó không còn là vấn đề nữa vì bây giờ bạn sẽ có thể vượt qua giới hạn này và vẫn có quyền truy cập vào tất cả các tệp của mình mặc dù bạn đã sử dụng hết dung lượng lưu trữ. cho phép.

Mình sẽ chia sẻ tập lệnh này và cách thiết lập nó (rất dễ dàng) ở đây, nhưng trước khi thực hiện, có một số điều kiện mà bạn cần lưu ý: 

 •  Đảm bảo rằng tài khoản của bạn chưa đầy dung lượng (Sau khi nhập link thì tài khoản của bạn sẽ đầy, bạn có thể tạo thêm cái tài khoản mới như mình đã hướng dẫn ở đầu bài viết ) 
 • Khuyến nghị sử dụng trên tài khoản mới ( rủi ro có thể đến trên tài khoản củ của các bạn )
 • Điều này CHỈ hoạt động khi NHẬP Liên kết Mega.nz (nhập khác với tải lên sẽ không hoạt động để tải lên) 

Bước 1: Để chạy tập lệnh, trước tiên bạn cần truy cập vào link bên dưới và thêm tiện ít mở rộng của google này vào trình duyệt của các bạn 

tiện ít trình duyệt google TampermonkeyTampermonkey là trình quản lý tập lệnh phổ biến nhất thế giới với hơn 10 triệu người dùng. Nó miễn phí để sử dụng và có thể tải xuống từ Cửa hàng Google Chrome trực tuyến tại đây 
Khi tệp được tải xuống và cài đặt, bạn sẽ nhận được thông báo về việc cài đặt và bạn sẽ có biểu tượng Tampermonkey được thêm vào góc trên cùng bên phải của broswer:
 
Bước 2:  Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt script. 

Nhấp vào biểu tượng Tampermonkey từ trình duyệt của bạn và chọn “Tạo tập lệnh mới”

thêm code mới vào TampermonkeyThao tác này sẽ mở  một trình chỉnh sửa mã code. Xóa tất cả nội dung đã được điền sẵn

Xóa code có sẵn trong Tampermonkey

 
Bây giờ sao chép tập lệnh từ bên dưới

 // ==UserScript==
// @name     MEGA.nz Ultimately Import
// @name:zh-TW  MEGA.nz Ultimately Import /
// @name:zh-CN  MEGA.nz Ultimately Import 
// @namespace  methusela
// @version   0.1
// @description Bypass import limit on Mega Web client & remove warning about the space usage
// @author    d0gkiller87
// @match    chrome-extension://bigefpfhnfcobdlfbedofhhaibnlghod/*
// @match    http://mega.co.nz/*
// @match    http://mega.io/*
// @match    http://mega.is/*
// @match    http://mega.nz/*
// @match    https://mega.co.nz/*
// @match    https://mega.io/*
// @match    https://mega.is/*
// @match    https://mega.nz/*
// @icon     https://mega.nz/favicon.ico?v=3
// @run-at    document-end
// @grant    none
// ==/UserScript==
 
(function() {
  'use strict';
  // Reference [Augular loaded detect]: https://stackoverflow.com/a/31970556/9182265
  var initWatcher = setInterval(function () {
    if (window.MegaUtils) {
      clearInterval(initWatcher);
      hookImport();
      hookFull();
      console.info('FUNtions Hooked!');
    }
  }, 500);
})();
 
var hookImport = function () {
  MegaUtils.prototype.checkGoingOverStorageQuota = function(opSize) {
    var promise = new MegaPromise();
    loadingDialog.pshow();
 
    M.getStorageQuota()
      .always(function() {
      loadingDialog.phide();
    })
      .fail(promise.reject.bind(promise))
      .done(function(data) {
 
      /*
      if (opSize === -1) {
        opSize = data.mstrg;
      }
 
      if (opSize > data.mstrg - data.cstrg) {
        var options = {custom: 1, title: l[882], body: l[16927]};
 
        M.showOverStorageQuota(data, options)
          .always(function() {
          promise.reject();
        });
      }
      else {
      */
      promise.resolve();
    });
    return promise;
  };
}
 
var hookFull = function () {
  FileManager.prototype.showOverStorageQuota = null;
}
 

 
Và dán nó vào phần Tampermonkey usercript. Sau đó nhấp vào File và Save:

lưu mã code vừa dán ở phái trên của Tampermonkey
 

Bây giờ chỉ cần đảm bảo rằng nó được bật và bạn đã hoàn tất:

bật đoạn mã code này lên cho nó hoạt động trong Tampermonkey


 
Miễn là trong tài khoản MEGA của bạn còn tróng, bạn có thể nhập bất kỳ liên kết nào vượt qua giới hạn 50GB:

Và đây là thành quả của mình đã thêm thử một link folder có dung lượng 800G vào MEGA

dung lượng vượt qua giới hạn của MEGAokiii và đó là toàn bộ kiến thức mà mình muốn chia sẽ đến các bạn, nếu như bạn nào hong làm được hoặc thắt mắc chỗ nào thì các bạn có thể comment bên dưới mình sẽ giúp các bạn giải đáp nó nhé
Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới