Cách Import/Export file MySQL (.sql) lớn bằng SSH

Nếu bạn đang sử dụng VPS để lưu trữ Website thì việc Import và Export MySQL Database (.sql) đã không còn quá xa lạ rồi phải không!

Cách Import/Export file MySQL (.sql) lớn bằng SSH siêu dễ!


Với một file sql dưới 50 MB thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách thủ công là upload lên Phpmyadmin hoặc những chương trình quản trị cơ sở dữ liệu khác. Tuy nhiên, một file sql lớn như 1 GB, 10 GB thì sao? Chúng ta không thể upload một file database lớn như vậy được. Chính vì thế với mẹo sau, SSH sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

Cách Import file MySQL dung lượng lớn

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào trong SSH VPS của bạn, sau đó bạn ghi câu lệnh sau.

mysql -uUSERNAME -p DATABASE < path/to/data.sql
  • USERNAME là tên người dùng được cấp quyền cho database đang cần import
  • DATABASE là tên cơ sở dữ liệu
  • path/to/data.sql : Đường dẫn đến file data.sql

Sau khi thực hiện câu lệnh, bạn nhập password của người dùng mà bạn đã tạo thì VPS sẽ Import file MySQL vào trong Phpmyadmin hay những chương trình quản trị cơ sở dữ liệu khác.

Ví dụ như mình có tạo một database là dbtest, người dùng là dbuser, password là 12345 và file data.sql mình để trong thư mục home > public_html thì câu lệnh sẽ là.

mysql -udbuser -p dbtest < /home/public_html/data.sql
  • Một dòng chữ yêu cầu nhập password sẽ hiện ra, nhập 12345 thì lập tức VPS sẽ import file MySQL vào trong Phpmyadmin.

Cách Export file MySQL dung lượng lớn

Tương tự như trên, bạn chỉ cần thay thành câu lệnh như sau :

mysqldump -uUSERNAME -p DATABASE > path/to/data.sql

Ví dụ mình muốn export file MySQL vào trong thư mục home > public_html thì câu lệnh sẽ như sau.

mysqldump -udbuser -p dbtest > /home/public_html/data.sql

Tổng hợp

Bài viết này gồm 2 câu lệnh dùng để Import MySQL Database file và Export MySQL Database file.

Vậy là bạn đã biết cách Import và Export file MySQL Database có dung lượng lớn vào trong Phpmyadmin rồi đó. Chúc các bạn thành công.

Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới