Trình Biên Dịch là gì ???

Trình biên dịch là gì?

Trình biên dịch là một chương trình dịch mã của Ngôn ngữ Lập trình Cấp cao thành Mã Máy (Đối tượng). Mã đối tượng là ngôn ngữ dễ hiểu của máy / hệ điều hành mà chúng ta có thể chạy trực tiếp trên máy tính. 

Trình biên dịch là gì

Khi chúng tôi tạo một chương trình, chúng tôi viết mã bằng C, C ++, Java hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác. Đây là tất cả các ngôn ngữ cấp cao mà máy tính của chúng tôi không thể hiểu được. Máy tính chỉ hiểu 0 và 1 tức là mã nhị phân. Vì vậy, nếu chúng ta phải chạy chương trình của mình, trước tiên chúng ta phải dịch nó thành mã nhị phân. Đây là nơi mà trình biên dịch giúp chúng ta. Trình biên dịch chuyển đổi mã chúng ta viết thành mã nhị phân.

Cách hoạt động của trình biên dịch 

Trình biên dịch biên dịch toàn bộ mã nguồn với nhau. Nếu một dòng xảy ra lỗi, trình biên dịch không dừng lại ở đó. Anh ta biên dịch mã trước và hiển thị đồng thời tất cả các lỗi trong chương trình. Nếu lỗi xảy ra, chương trình không được phát hiện. Do đó, chúng ta phải loại bỏ lỗi và biên dịch lại. 

Các giai đoạn của trình biên dịch

Trình biên dịch phụ thuộc vào nền tảng. Có nghĩa là, nếu một trình biên dịch biên dịch mã nguồn trên nền tảng Linux thì chương trình đó sẽ chỉ chạy trên Linux. Nếu chúng ta muốn chạy chương trình trên Windows hoặc Mac, nó phải được biên dịch cho nền tảng đó.

Ngoài ra còn có một số Trình biên dịch nền tảng chéo biên dịch mã cho bất kỳ nền tảng nào khác trong khi trên nền tảng khác.

Danh sách trình biên dịch

  • GNU GCC
  • Trình biên dịch Intel C ++
  • MinGW
  • Gnu fortran
  • Javac
  • LCC

Bạn thấy bài viết này như thế nào, hãy bình luận nhé. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về trình biên dịch thì bạn có thể hỏi tôi bằng cách bình luận. 

 Cảm ơn bạn.

Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới