Cách tải video từ các trang web sử dụng giao thức HLS với file m3u8

hí xin chào tất cả mọi người nha, lại là mình đây, và với bài viết này thì mình xin chia sẽ cho anh em một vài kiến thức liên quan đến về giao thức HLS và file m3u8 là gì và cách tải video từ các trang web sử dụng giao thức HLS với file m3u8 ???
Cách tải video từ các trang web sử dụng giao thức HLS với file m3u8HLS là gì ???


Trước hết, HLS là viết tắt của chữ HTTP Live Streaming, là một giao thức streaming bitrate được phát triển bởi Apple. Không giống như các kỹ thuật thông thường, HLS sử dụng cách chia tệp tin video ra làm nhiều file nhỏ, các file này thường có đuôi .ts và được stream tuần tự về phía player của người dùng.

Khi create một video dưới dạng HLS, chúng ta sẽ thu được file .m3u8, file này chính là file chứ index tới các file .ts. Nhờ vào nội dung file này mà player biết được cần tải các file nào về và timing play như thế nào.

các bạn có thể xem chi tiết tại đây nha:  Preview Preview

Để convert một video sang định dạng HLS chúng ta có thể sử dụng một công cụ rất mạnh, đó là FFmpeg (Tác giả của nó chính là Fabrice Bellard).

okiii bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tải video thui nhe. 
Bước 1: cài đặt công cụ tải.

các bạn hãy tải và cài đặt cài đặt FFmpeg tại đây:  Preview

Bước 2: mở phần mền và cài đặt. 

  • mở trình duyệt Chrome lên & sử dụng tính năng [Developer Tools] > Chọn tab [Network] > Nhập text m3u8 vào input filter như trong hình dưới và truy cập tới video cần tải.
  • Sau đó chỉ cần copy lại URL tới file .m3u8 và chạy câu lệnh sau trên terminal
ffmpeg -i https://path_to_m3u8_file -c copy -bsf:a aac_adtstoasc output.mp4

  • bây giờ chỉ cần đợi ffmpeg cho file output.mp4 tải về máy là xong nhe.

đối với những video trên youtube thì các bạn có thể dùng công cụ download có sẵn trên coccoc hoặc sử dụng IDM hoặc dùng  aiovideodl.ml


Cách download video trên youtube bằng ffmpeg 


Bước 1: cài đặt chương trình. 
các bạn nhập câu ệnh này trên terminal 
$ sudo curl -L https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl -o /usr/local/bin/youtube-dl
$ sudo chmod a+rx /usr/local/bin/youtube-dl

Bước 2: dùng lệnh tải video
để tải video nào đó trên youtube thì các bạn dùng lệnh sau: 
$ youtube-dl https://youtubelink

trong đó Https://youtubelink là link video youtube bạn cần tải

Bước 3: chỉnh sửa download với nhiều định dạng khác nhau. 
Để lựa chọn các định dạng sẵn có bạn thêm flag -F vào:

$ youtube-dl -F https://youtubelink
[youtube] XXX: Downloading webpage
[youtube] XXX: Downloading video info webpage
[info] Available formats for XXX:
format code  extension  resolution note
249          webm       audio only tiny   53k , opus @ 50k (48000Hz), 3.02MiB
250          webm       audio only tiny   69k , opus @ 70k (48000Hz), 3.77MiB
140          m4a        audio only tiny  130k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k (44100Hz), 7.89MiB
251          webm       audio only tiny  133k , opus @160k (48000Hz), 6.94MiB
160          mp4        256x144    144p   73k , avc1.4d400c, 30fps, video only, 2.31MiB
278          webm       256x144    144p  121k , webm container, vp9, 30fps, video only, 5.69MiB
133          mp4        426x240    240p  128k , avc1.4d4015, 30fps, video only, 4.25MiB
242          webm       426x240    240p  174k , vp9, 30fps, video only, 5.75MiB
134          mp4        640x360    360p  245k , avc1.4d401e, 30fps, video only, 7.42MiB
243          webm       640x360    360p  284k , vp9, 30fps, video only, 8.43MiB
135          mp4        854x480    480p  351k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 10.80MiB
244          webm       854x480    480p  394k , vp9, 30fps, video only, 12.10MiB
136          mp4        1280x720   720p  472k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 15.93MiB
247          webm       1280x720   720p  668k , vp9, 30fps, video only, 21.65MiB
137          mp4        1920x1080  1080p 1710k , avc1.640028, 30fps, video only, 72.11MiB
248          webm       1920x1080  1080p 2080k , vp9, 30fps, video only, 92.92MiB
43           webm       640x360    360p , vp8.0, vorbis@128k, 40.76MiB
18           mp4        640x360    360p  377k , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k (44100Hz), 22.98MiB
22           mp4        1280x720   720p  390k , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (44100Hz) (best)
Để download định dạng mong muốn:

$ youtube-dl -f 248+251 https://youtubelink

Để có thể download riêng video và audio, sau đó merge lại thành 1 file thì bạn cần cài thêm FFMPEG hoặc Arconv. Cách cài đặt thì mình đã ghi trong đầu bài viết.

Câu lệnh dùng để download chuẩn video+audio và merge lại thành một file như sau:

$ youtube-dl -f  'bestvideo[ext=webm]+bestaudio[ext=webm]' --merge-output-format webm https://youtubelink
hoặc
$ youtube-dl -f  'bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]' --merge-output-format mp4 https://youtubelink


okiii thì đó là toàn bộ kiến thức giúp chúng tao có thể download các video dưới dạng HLS và file m3u8 các bạn nhé. nếu có thắc mắc gì thì hãy comment cho mình biết nhá. chúc các bạn thành công nhe. 

Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới