Cách đổi màu thanh tab bar cho website


hí lô anh em, lại là kimi đây, nay thì mình xin chia sẽ cho anh em một độ meta giúp cho chúng ta có thể thay đổi màu thanh tab bar trên mobile nhá.

Cách đổi màu thanh tab bar cho website

 

nhiều người muốn là thanh tab bar mình khi truy cập trên mobile thì nó sẽ có màu gần trùng với màu trên website của chúng ta. để giúp cho website của chúng ta nó được hài hòa màu hơn và đẹp hơn. hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em đổi màu tab bar đó nhé.

  • đầu tiên thì mọi người kiểm tra coi thử code website của mọi người có thẻ <meta> với name là name='theme-color' như này chưa. nếu chưa có thì mọi người thêm đoạn meta bên dưới vào phía dưới của thẻ <head>
<!-- Chrome --> 
<meta content='mã_màu' name='theme-color'/>
<!-- Window Phone -->
<meta content='mã_màu' name='msapplication-navbutton-color'/>
<!-- Safari -->
<meta content='mã_màu' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>

tại đây mọi người chỉ cần thay mã_màu thành màu mà mọi người thích thôi nhe. 

Trong đó: mã_màu: có dạng hex và là màu sẽ hiển thị của thanh tab bar. 
ví dụ:   <meta content='#F57C00' name='theme-clolor' />

lúc này thì thanh tab bar sẽ có màu cam nhé. 

  • nếu trong code đã có thẻ meta kia rồi thì mọi người chỉ cần việc thay mã màu thành màu mà mọi người yêu thích là được. 
okii thì mình vừa chia sẽ cho mọi người cách mà chúng ta có thể đổi màu thanh tab bar trên website của mình, chúc mọi người thành công nhe. 


Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới