Cách bỏ ngày tháng năm trên URL Blogspot

 hí xin chào mọi người nha, nay thì mình xin chia sẽ cho em một cái tip về blogger khá là hay và thú vị nhá. 

cách bỏ ngày tháng năm trên url blogger


trắc hẳng nhiều người khi sử dụng nền tảng blogger đẻ viết blog để cảm thấy khó chịu đối với link mặc định của blogger. nó chứa ngày tháng năm là làm chúng ta khó nhớ được link và link cảm thấy rất xấu xí, trong không được đẹp mắt. 

tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em làm đẹp cái link đó trong một nốt nhạc nhá. 

liên kết mặc định và liên kết rút gọn của blogger

link mặc định của blogger: https://www.yourdoamin.com/01/01/2005/domain-you.html

link khi rút gọn: https://www.yourdoamin.com/p/domain-you

khi chúng ta chưa rút gọn thì link vẫn còn đang ở trang thái có ngày sinh và đuôi có .html, còn khi chúng ta rút gọn song thì chuyển sang dạng link có "p", đối với link rút gọn như này làm cho chúng ta cảm thấy rất đẹp mắt, lại còn có thể nhớ link một cách dễ dàng nữa. 

lưu ý: việc mà chúng ta rút gọn như thế sẽ ảnh hướng đến một phần của việc SEO website, mọi người hãy cân nhắc trước khi rút gọn nhá.

cách bỏ ngày tháng trên link blogger ???


bước 1: truy cập vào blogger của bạn chọn chủ đề -> chỉnh sữa HTML

bước 2: sao chép code bên dưới và dán vào trong cập thẻ <body></body> 


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>
bước 3: sao khi song rồi thì hãy tiến hành lưu lại và xem kết quả thôi

okii thì mình vừa chia sẽ cho anh em cách để mà chúng ta có thể xóa ngày tháng trên link của blogger. chúc các anh em thành công nhe.


Design by @KiMiDev

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét, chúng tôi sẽ quay lại và trả lời cho bạn sớm nhất có thể !!!

Mới hơn Cũ hơn

Nhận xét Mới